Hytera DWS

Home / Product / Hytera DWS
Hytera DWS

Hytera DWS

DWS (Dispatch WorkStation) is een speciaal voor het Hytera ACCESSNET®-T IP TETRA-radiosysteem en DMR-bundelradiosysteem DMR Trunking ontwikkelde dispatcheroplossing. Met een veelzijdige integratie van spraak-, bericht- en locatieservices biedt de software u een professionele besturing voor netwerken van welke grootte dan ook.

 

Highlights:

 • Alle functies in één gebruikersinterface
 • Aanpasbaarheid van de interface aan klantspecifieke vereisten
 • Schaalbaarheid van de software voor kleine radiosystemen tot en met regio-overkoepelende, grote radio-oplossingen
 • Snelle bediening dankzij touch-optimalisatie en modern WPF-framework
 • Zeer goede uitvalbeveiliging door redundante servers, databases en systeemverbinding
 • Uiterst flexibel bij de beschikbaarstelling door IP-structuur

 

Voor meer informatie, zie de flyer: Flyer DWS

Productbeschrijving

De applicatie Dispatch WorkStation (DWS) van Hytera is een toepassing voor efficiënte aansturing van deelnemers in het radiosysteem. Dispatchers kunnen worden gebruikt als logistieke en hulpcentrales om deelnemers aan een radioconferentie te managen en te controleren of ze werken als centrale voor het controleren van alarmfuncties. De dispatcher stuurt de inzet van wagenparken, groepen en deelnemers aan een radioconferentie in het radiosysteem aan en maakt het management van de deelnemercommunicatie gemakkelijker.

 

Veelzijdige functies
Het DWS biedt niet alleen conventionele prestatiekenmerken als groepsoproepen, afzonderlijke oproepen of noodoproepen. Het systeem is ook uitgerust met uitbreidingen als dynamische groepstoewijzing (DGNA), telefoonconferenties (Group Patching) en afluisteren (Monitoring). Behalve de spraakfuncties ondersteunt het DWS ook het verzenden en ontvangen van korte berichten en statusberichten.

 

Lokalisatie van deelnemers aan een radioconferentie
Voor het lokaliseren van radio’s via de GPS-positiegegevens biedt het DWS kaartservices voor de geografische weergave van deelnemerlocaties. Het kaartmateriaal wordt lokaal op het workstation opgeslagen, zodat er geen internetverbinding hoeft te zijn. Uitgebreide functies als geofencing of taaktoewijzing op radio’s vullen de aansturing van deelnemers aan.

 

Betrouwbaarheid door redundantie
Ter beveiliging van de dispatcherfunctionaliteit kan het systeem met server- en verbindingsredundantie worden uitgerust. Zo kunnen de deelnemers ook bij uitval van een server nog steeds worden aangestuurd. Het DWS ondersteunt veelzijdige beveiligingsaspecten, zoals toegang met wachtwoordbeveiliging en het toekennen van functierechten, voor diverse gebruikersgroepen van het DWS.

 

Prestatiekenmerken

Spraakoproep

 • Veelzijdige ondersteuning van spraakoproepen, waaronder half­duplex-, full-duplex- en groepsoproep, noodoproep, bekendmakingsbericht, massa-oproep en PSTN- en PABX-oproep.
 • Oproepen kunnen worden omgeleid en in de wacht gezet.
 • Andere deelnemers toevoegen aan groepsoproepen of groepsoproepen geforceerd beëindigen.
 • Een oproepenlijst met gedetailleerde informatie over alle oproepen met de starttijd, oproepduur en spraakactiviteiten van de deelnemers.
 • Diverse akoestische en optische oproepsignaleringsopties die met name in noodsituaties een snelle reactie mogelijk maken.
 • Omgevingscontrole (Ambience Listening)
 • Terugbelverzoek aan de planner.
 • Door de OOCI-integratie kunnen objectgerichte oproepen comfortabel worden uitgevoerd.
 • Via de “Ping Response”-functie kan de deelname van radio’s aan groepsoproepen worden bevestigd.

Tekstberichten

 • Ondersteuning van tekst-, sjabloon- en statusberichten.
 • Via een selectielijst kunnen berichten snel aan meerdere deelnemers tegelijk worden verzonden.
 • “Flash Message” maakt meteen weergeven van het bericht op de radio mogelijk. De gebruiker kan het zo niet over het hoofd zien.

Controle van radio’s

 • Controle van de huidige status van radio’s, ook de status van de registratie in het radiosysteem en op het huidige basisstation, GPS-positiegegevens en bewegingssnelheid
 • Tijdelijk blokkeren en deblokkeren van radio’s (Enable/Disable)
 • Permanent blokkeren (Kill) van radio’s.

Contacten

 • Ondersteuning van diverse methoden voor het zoeken naar contacten, bijv. op contactcategorie, op markeringskleur en gebruikerspecifiek zoeken (invoer van SSI of naam).
 • “Groepspatch” en DGNA-groepen
 • Controlemanagement – zo kunt u gegarandeerd steeds deelnemen aan relevante groeps- of afzonderlijke oproepen.

Automatische lokalisatie (AVL)

 • Gebruik van diverse kaartsystemen voor weergave van de deelnemers.
 • Selecteer de radio direct op de kaart, om meteen een gesprek of een bericht te starten.
 • Offline-kaarten voor AVL in een zelfstandig, veilig systeem.
 • Configuratie van “geofences” – gebieden met definieerbare toegangsregels voor bepaalde radio’s.
 • Aanmaken van DGNA-groepen direct op de kaart.
 • Route volgen (Tracking): Laat het bewegingsverloop van specifieke radio’s afspelen.
 • Verzenden van taken aan radio’s. Een responslijst van de radio’s toont de bevestiging of afwijzing van de taak (Task Management)

Netwerkbezetting

 • De kanaalmonitoring biedt inzicht in de bezetting van de dragereenheden.

Diverse externe apparaten

 • Behalve de traditionele muis en het toetsenbord ondersteunt het systeem ook externe tools zoals meerdere multitouch-schermen, tafelmicrofoons met geïntegreerde PTT-toetsen en voetschakelaars met PTT.

Sommige functies kunnen DMR- of TETRA-specifiek zijn. Op verzoek is een overzicht van de functies beschikbaar.

Mandantgeschiktheid

 • Het DWS kan gedetailleerd en klantspecifiek aan de vereisten van het betreffende radiosysteem worden aangepast.
 • Elke werkplek kan met individuele functies worden uitgerust.
 • Radio’s, groepen en dynamische groepsvorming (DGNA) kunnen afhankelijk van het verantwoordelijkheidsgebied aan de DWS-werkplekken worden toegewezen.

Uitvalbeveiliging

Het DWS kan op meerdere niveaus een hoge mate van uitvalbeveiliging bieden en zo een betrouwbare werking met het systeem garanderen.

 • Door serverredundantie kan elke DWS-werkplek met twee servers worden verbonden. Zodra “server 1” uitvalt, neemt “server 2” de functie over. DWS-gebruikers kunnen ongestoord doorwerken.
 • De configuratie van de groepen en functietoewijzing voor elke werkplek worden op de server opgeslagen. Zo kan de planner op elke computerwerkplek zijn taken uitvoeren zonder dat opnieuw configureren nodig is.
 • De server en de werkplek kunnen met twee gescheiden ACCESSNET®-T IP-gateways worden verbonden.
  De server kan de database met instelbare tussenpozen opslaan op externe gegevensdragers en zo nodig herstellen.