Kenmerken en voordelen

Consequente toepassing van moderne IP-techniek
ACCESSNET-T IP maakt gebruik van de modernste IP-technnologie voor signalering, beheer en communicatie binnen het systeem. De IP-routing in plaats van statistische routes lost bottle-necks op en „Single Points of Failure“ binnen de totale oplossing.

 

Krachtige applicaties
ACCESSNET-T IP biedt u krachtige applicaties voor elke toepassing. Vanwege de uitgebreide IP-benadering wordt aan de applicaties zeer eenvoudig een uitgebreide toegang tot de data en diensten van ACCESSNET-T IP ter beschikking gesteld.

 

De applicaties zijn besturingssysteem-onafhankelijk en gebaseerd op standaard interfaces en protocollen. Ze kunnen op afstand via de gangbare overdrachtsmethoden zoals bijv. LAN/WAN gebruikt worden. De eenvoudige integratie van applicaties in het ACCESSNET-T IP biedt u TETRA-oplossingen op maat op basis van gestandaardiseerde producten.

 

ACCESSNET-T IP ondersteunt meerdere applicaties tegelijkertijd en biedt u daarnaast uitgebreide mechanismen voor de bewaking van de verbinding tussen de applicatie en het TETRA-systeem en voor de controle op niet geautoriseerde toegang. Om een maximale veiligheid en stabiliteit te bereiken, zorgt de applicatie-interface voor de betrouwbare scheiding van TETRA-systeem en applicatie.

 

Essentiële kenmerken en voordelen

Gebruik van bestaande IP-infrastructuur

 • De op IP-gebaseerde opname in het netwerk van de netwerkelementen stelt u in staat
  een reeds bestaande IP-infrastructuur te gebruiken en leidt zo tot een kostenreductie
  door het vermijden van extra, kosteninstensieve verbindingswegen
 • IP-netwerken van hoge kwaliteit voor de spraakcommunicatie zijn al op veel plekken
  aanwezig

Flexibele netwerkarchitectuur

 • Decentrale of centrale netwerktopologieën bieden u flexibiliteit bij het netwerkontwerp en het aanpassen van het systeem aan uw vereisten
 • Flexibele verdeling van de gateways overeenkomstig uw vereisten is in alle netwerkknooppunten mogelijk

Het systeem groeit mee met uw vereisten

 • ACCESSNET®-T IP kan naar behoefte en flexibel worden geschaald – van ééncellige systemen tot landelijke netwerken

Betrouwbaar en foutbestendig

 • Hoge spraakkwaliteit door digitale TETRA-technologie
 • Ondersteunt TETRA-encryptie (E2EE en AIE) en authentificatie
 • Maximale uitvalbestendigheid van het systeem door intelligente redundantiefuncties en robuust systeemdesign