Privacy

Home / Privacy

Wij behandelen en slaan de overgedragen data in overeenstemming met de bepalingen van de Bundesdatenschutz-wet (BDSG) en de Telemedien-wet (TMG). Op onze website worden persoonsgerelateerde data alleen vastgelegd wanneer men wil dat we contact opnemen. Lees in de volgende informatie welke data worden vastgelegd en hoe deze gebruikt worden.

 

Persoonsgerelateerde data
Met het gebruik van het formulier voor contactopname op onze website stemt u er mee in dat uw data door ons overeenkomstig uw probleem desbetreffend worden opgeslagen en gebruikt. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend gebruikt, voor zover dit voor de afwikkeling van de contactopname en eventuele latere contractuele relatie noodzakelijk is. Uw data worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derde doorgegeven.

 

Niet persoonsgerelateerde data
Bij elke geopende pagina worden niet persoonsgerelateerde toegangsdata over dit proces in een logbestand opgeslagen. In verband met de toegang verkrijgen wij gebruiksgegevens voor statistische doeleinden, die mogelijkerwijze aan de hand van een IP-adres een identificatie mogelijk maken.

 

Wij gebruiken de protocoldata uitsluitend voor interne doeleinden.Dat omvat bestandsnamen van de opgeroepen bestanden, oproepdatum en -tijd, hoeveelheid data, meldingen over een succesvolle oproep, webbrowser, aanvragend domein en het IP-adres van de aanvragende computer.

 

Wij gebruiken op onze website de open-source software Piwik voor de statistische analyse van de bezoekerstoegangen. Daarvoor gebruikt Piwik tekstbestanden (cookies), welke op uw computer worden opgeslagen. De door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie van deze website worden op onze server in Duitsland opgeslagen. Direct na de verwerking en voor het opslaan wordt uw IP-adres geanonimiseerd. Het vastleggen van cookies kunt u door de betreffende instellingsopties van uw webbrowser voorkomen.

 

Recht op informatie
U heeft te allen tijde het recht informatie en correctie, blokkering en verwijderen van uw opgeslagen data te verlangen. Wanneer het verwijderen wordt belet door wettelijke, contractuele of handels- resp. belastingsrechtelijke bewaarperioden of andere juridische redenen, dan volgt in plaats van verwijderen een blokkering van uw data plaats.

 

Op aanvraag zullen we u graag over de bij uw persoon opgeslagen data informeren. Dergelijk verzoeken a.u.b. richten aan het volgende e-mailadres: info@hytera.de.